fbpx

Terve embrüo valimine: PGD ja PGS

PGD on kaasaegne meetod, mille eesmärk on tagada suuremat tõhusust siirdamisteks ja seeläbi vähendada patsientide vaeva.

PGD (preimplantation genetic diagnosis) ehk siirdamiseelne geneetiline diagnostika ja PGS (preimplantation genetic screening) ehk embrüo siirdamiseelne sõeluuring võimaldavad vältida lootele geneetiliselt edasikanduvaid haigusi ja aitavad suurendada rasestumise tõenäosust.

Uuringute kohaselt kannavad kuni 50 protsenti siirdatud embrüotest kromosoomi anomaaliaid, mistõttu rasedust ei teki või rasedus katkeb. PGS/PGD puhul võetakse enne siirdamist embrüotest rakubiopsia ja selgitatakse välja, milline embrüo ei kanna kromosomaalseid haigusi ega kromosoomide aneuploidsust ehk lisakromosoome.

PGD ja PGS – kaasaegsed meetodid viljakusravis

PGS on üks võimalustest selekteerimaks välja kõige elujõulisemad embrüod, vähendamaks patsiendi jaoks siirdamiste arvu ja emotsionaalset pinget ning andmaks vastuse paljude paaride küsimusele: Miks me rasedaks ei jää? Embrüo kromosoomide analüüs võimaldab rasestumise tõenäosust parandada väga erinevates patsientide gruppides. Kuna embrüote kromosoomide mutatsioonide esinemissagedus tõuseb naise vananedes, siis on IVF ravis alates naise 37 eluaastast soovitatav kasutada PGS protseduuri. Samuti annab antud protseduur häid tulemusi patsientidel, kellel varem on esinenud korduvaid raseduste katkemisi või on IVF protseduur korduvalt ebaõnnestunud. Lisaks on uuring näidustatud raske mehepoolse viljatuse esinemisel.

Antud protseduuris analüüsitakse embrüotes kõiki kromosoome ning emakasse siiratakse ainult õige kromosoomide arvu ning struktuuriga embrüoid. Seega toimub embrüote geneetiline valik juba enne nende siirdamist emakasse, mistõttu paraneb rasestumise tõenäosus ning väheneb raseduse katkemise tõenäosus. Lisaks suureneb terve lapse sünni tõenäosus, kuna enne siirdamist analüüsitakse embrüoid ka sagedasemate geneetiliste haiguste suhtes, s.h. Down’i sündroom.

Embrüo siirdamiseelne sõeluuring on kaasaegne lahendus, mis aitab varakult tuvastada  mittesobivaid embrüoid.
EstoniaRussiaEnglishGermanTurkey