fbpx

Munarakkude külmutamine ja säilitamine

Kuna munarakke elu jooksul juurde ei teki, siis on väga oluline teadvustada, et naise eluviisidel ja meid ümbritseval keskkonnal on oluline mõju munarakkude kvaliteedile.

Munarakkude külmutamine võeti kasutusele 1990. aastate teises pooles ning esialgu soovitati seda noortele naistele, kellel seisis ees vähiteraapiaga seotud keemia- või kiiritusravi. Hiljem on lisandunud munarakkude külmutamine erinevatel sotsiaalsetel või eetilistel põhjustel.

Viimasel aastakümnel on munarakkude külmutamise meetodid jõudsasti arenenud ning muutunud tavapraktikaks enamus viljakusravi kliinikute laborites.

Munarakkude külmutamise peamised põhjused:

• Meditsiinilised: soovitatav enne keemia- või kiiritusravi, autoimmuunhaiguste ja teatud günekoloogiliste haiguste korral. Munarakkude külmutamine meditsiinilistel näidustustel kooskõlastatakse raviarstiga;

• Sotsiaalsed: pereplaneerimise edasi lükkamine, soodumus munarakkude reservi languseks, sobiva partneri puudumine, soov saada bioloogiline järglane hilisemas vanuses;

Eetilised: soov külmutada ja säilitada pigem sugurakke, mitte embrüoid.

Millal võiks kaaluda munarakkude külmutamist?

Naise viljakuse peamiseks mõjutajaks on tema vanus. Kuna munarakkude arv ja kvaliteet hakkab langema 30. eluaastate alguses ning väheneb oluliselt peale 35. eluaastat, siis on soovitatav munarakud külmutada enne 35 aastaseks saamist.

Soovitame munarakke külmutada 2-3 korda, et suurendada tõenäosust külmutatud rakkude abil lapse saamist hilisemas vanuses.

Kuidas toimub munarakkude külmutamine?

• Esmalt palume tulla meie naistearsti vastuvõtule, et teostada vajalikud uuringud ja analüüsid. Kui munarakkude külmutamine ei ole naisele vastunäidustatud, siis pannakse paika individuaalne raviplaan.

• Munarakkude külmutamisele eelneb munasarjade stimulatsioon, mille käigus küpseb keskmiselt 10-15 munarakku. Munasarjade stimulatsioon kestab tavaliselt 2 nädalat ning selle aja jooksul peab käima 2-3 korda naistearsti vastuvõtul, kes kontrollib ultraheliuuringu abil munasarjade ettevalmistust.

• Munarakud võetakse välja lühikese (10-15 min) protseduuri käigus, milleks kasutatakse kerget anesteesiat.

• Saadud munarakud vaadatakse üle laboris ning seejärel külmutatakse. Tänapäeval kasutatakse munarakkude külmutamiseks kiiret ja efektiivset vitrifikatsiooni meetodit, mis tagab rakkude hea elulemuse peale sulatamist.

• Fertility Clinic Nordic embrüoloogidel on pikaaegne kogemus munarakkude külmutamisel ja tavaliselt säilib peale sulatamist >95% munarakkudest.

Naise munarakkude arv ja kvaliteet hakkab langema 30. eluaastate alguses ning väheneb oluliselt peale 35. eluaastat.

Kuidas toimub munarakkude säilitamine?

Photographer: Aivar Pärtel
Munarakkude külmutamiseks kasutatakse piisavalt madala ja ühtlase temperatuuri jaoks vedelat lämmastiku. See tagab head tingimused munarakkude külmutamiseks ja sulatamiseks.

Munarakke säilitatakse spetsiaalsetes vedela lämmastikuga täidetud säilitustünnides, kus  on tagatud stabiilsed sobilikud tingimused (-196 C).

Fertility Clinic Nordicul on oma munarakupank ning pikaaegne kogemus sugurakkude ja embrüote säilitamisel. Eestis ei ole ajalist piirangut munarakkude säilitamise osas.

Munarakkude külmutamise ja säilitamise hind algab 1200 eurost.

Millal ja kuidas saab säilitatud munarakke kasutada?

Kui lapse saamine hilisemas vanuses loomulikul teel ei õnnestu, siis on võimalik kasutada varasemalt külma pandud munarakke ja viljastada need kehaväliselt (in vitro fertilization, IVF).

Munarakkude külmutamine ei garanteeri lapse sündi, kuid nooremas eas külmutatud munarakkude kasutamine hilisemas viljatusravis suurendab oluliselt ravi õnnestumist ja terve lapse sündimise tõenäosust.

Tavaliselt vajavad üle 43. aastased naised lapse saamiseks doonormunarakke. Kui naine on eelnevalt lasknud munarakud külma panna, siis on tal võimalik kasutada enda munarakke ja saada oma bioloogiline järglane.

 

EstoniaRussiaEnglishGermanTurkey