Dr Paul KORROVİTS

ANDROLOG-ÜROLOG

Photographer: Aivar Pärtel

İş Deneyimi
Kliniğimizin androloji uzmanı Dr Kristo Ausmees, uzun yıllardır Tartu Üniversitesi Androloji  Kliniğinde ve Tartu Cinsel Sağlık Kliniğinde androlog olarak çalışmaktadır. Hem Estonya hem de Avrupa’da birçok bilimsel grup çalışmalarına dahil olmuştur.

Eğitim
2013 – 2018  Tartu Üniversitesi Tıp Fakültesi, asistan doktor
2003 – 2008 Tartu Üniversitesi, doktora
2001 – 2002 Tartu Üniversitesi, intern doktor
1994 – 2001  Tartu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyelikler
Kuzey Ülkeleri Seksoloji Birliği (NACS), Başkan
Estonya Seksoloji Bilim Derneği (EASS), Yönetim Kurulu Başkanı

Avrupa Üroloji Birliği (EAU)
Estonya Cinsel Sağlık Derneği

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Rusça

EstoniaRussiaEnglishGermanTurkey